Серена ЕООД откри новото си производсвено-складово хале по Подмярка 4.2. и...

11

окт.

2022

Изключително сме горди да ви съобщим, че благодарение на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 по Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи"  фирма Серена изгради Производствено-складово хале с отделна административна част, както и вертикална планировка. Също така бяха закупение ново технологично оборудване и газокар. Така фирма Серена ще може да предложи на своите партньори и клиенти по-голямо качество и по-добро обслужване. 

 

 

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2.  за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

5. подобряване опазването на околната среда.

 

 

Чрез извършване на инвестициите по проекта, фирма „СЕРЕНА" ЕООД подобри осезаемо дейността на предприятието и по този начин ще отговори на целите на подмярката като:

-произвежда широка гама сушени и деликатесни плодове и зеленчуци, отговарящи по качество на критериите на европейските и световни пазари;

-внедри съвременни технологии и технологични линии;

-осъществи концентрация и оптимизация на производството и обособяване на съвременно предприятие за преработка на плодове и зеленчуци

-подобри хигиената и условията на труд.

-създаде условия за произвеждане на по-конкурентна продукция, отговаряща на всички съвременни изисквания на пазарите, чрез възможност за бързо разработване и внедряване на вътрешни правила за добрата производствена хигиена и лабораторни практики и системата "НАССР"и IFS за безопасно производство на храните.

-стимулира отглеждането и производството на биологично сертифицирана продукция

-подпомогне създаването на къси вериги на доставка като за процеса на производство бъде използвана предимно собствена суровина

-спомогне за икономическото и социално развитие на района като създаде нови работни места

Назад към всички новини